Phân loại tên miền

Theo ý nghĩa tên miền có thể chia tên miền thành các loại sau:


*.AERO   Tên miền sử dụng cho ngành hàng không
*.ASIA     Tên miền sử dụng cho châu Á
*.BIZ        Tên miền sử dụng cho thương mại trực tuyến
*.COM     Tên miền Website thương mại
*.COOP   Tên miền sử dụng cho các liên hiệp, liên đoàn, hợp tác xã 
*.EDU      Tên miền sử dụng cho lĩnh vực giáo dục
*.EU        Tên miền sử dụng cho khối liên minh châu Âu
*.GOV     Tên miền sử dụng cho các tổ chức chính phủ
*.HEALTH Tên miền Website về sức khỏe, y tế
*.INFO Tên miền Website thông tin
*.MOBI Tên miền sử dụng cho lĩnh vực điện thoại
*.MUSEUM Tên miền sử dụng cho các bảo tàng
*.NAME Tên miền sử dụng cho các trang cá nhân
*.NET Tên miền sử dụng cho các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng
*.MIL Tên miền sử dụng cho quân đội
*.ORG Tên miền sử dụng cho chính phủ hay các tổ chức , nhóm,...
*.PRO Tên miền sử dụng cho các tổ chức nghề nghiệp
*.TV Tên miền Website truyền hình trực tuyến
*.WS Tên miền sử dụng cho các tổ chức thương mại hoặc cá nhân (Samoa)
...
Ngoài ra hiện này có rất nhiều loại tên miền khác tùy theo mục đích sử dụng như *.xxx - *.xyz - ... - tên miền riêng của các quốc gia trên thế giới.