Khóa tên miền là gì?

Khóa tên miền là một tính năng bảo mật rất quan trọng dùng để ngăn chặn việc chuyển tên miền từ nhà đăng ký này sang nhà đăng ký khác.

Khóa tên miền có những tác dụng sau:

- Thông tin và name server của tên miền sẽ không được chỉnh sửa.
- Các yêu cầu transfer domain name sẽ không được cho phép. 
- Di chuyển tên miền này (vào một tài khoản khách hàng) sẽ không thể thực hiện.
- Tên miền không thể xóa được.

Khi muốn thực hiện các thao tác trên, Quý khách phải mở khóa tên miền.