Mỗi người có quyền đăng ký bao nhiêu tên miền?


Quý khách có thể đăng ký tên miền không giới hạn và điều này phụ thuộc vào ngân sách mà Quý khách đang có. Tuy nhiên, Quý khách nên đăng ký mở rộng tên miền. Ví dụ: nếu tên miền của Quý khách là Amaxon.com, Quý khách nên đăng ký thêm các tên miền có đuôi .biz, .info, .net,...


Mục đích của việc này nhằm: 

* Đẩy mạnh được các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

* Lôi kéo nhiều lượng truy cập thông qua việc cung cấp cho khách hàng nhiều cách tìm kiếm trên mạng (hạn chế sự cạnh tranh từ các đối thủ của công ty Quý khách).

* Tận dụng triệt để các cơ hội (khi Quý khách nghĩ ra một tên miền đẹp nhưng vì chần chừ đã để người khác đăng ký).

* Tránh những trường hợp trùng tên.

* Tránh các trường hợp gõ nhầm (sai lỗi chính tả).